top of page

LakiMajava Oy


Erottajankatu 15-17
00130 Helsinki
Finland

Y-tunnus: 3265507-9

© 2022 by LakiMajava Oy.

Minusta

Avustan asiakkaitani yleisissä tuomioistuimissa sekä riita- että rikosasioissa. Myös tuomioistuinsovitteluissa sekä välimiesmenettelyssä avustaminen kuuluu työhöni. Ennen oman yrityksen perustamista olen työskennellyt keskisuuressa lakiasiaintoimistossa Helsingissä ja sitä ennen julkisena oikeusavustajana pohjoisempana. Asiakkaani ovat aina olleet laajalta alueelta pohjoisesta etelään. 

 

Olen helposti lähestyttävä ja pyrin aina esittämään hankalatkin asiat helposti ymmärrettävässä muodossa. Työssä onnistumisen olennaisia edellytyksiä ovat hyvät ihmissuhde- sekä neuvottelutaidot. Tavoitteeseen pääseminen vaatii lisäksi ahkeruutta ja asioiden tarkkaa selvittämistä päämäärätietoisesti. Toimin ratkaisukeskeisesti, asiakkaan etua vaalien. Näin toimimalla asiakkaani voivat jatkaa rauhallisella mielellä arkeaan tietäen, että heidän asioitaan hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla ja ammattitaidolla. 

Olen luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja kuulun Lakimiesliittoon. Olen suorittanut Suomen asianajajaliiton asianajotutkinnon ja noudatan työssäni Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa. 

"Toimin ratkaisukeskeisesti asiakkaan etua vaalien."

Lähetä viesti täyttämällä alla olevat kentät, niin vastaan pikimmiten.

Kiitos viestistä!

Yhteystiedot

Lakitoimisto LakiMajava Oy

Johanna Majava

Lakimies, OTM

S-posti: johanna.majava@lakimajava.fi

Puh: 044 208 5535

Erottajankatu 15–17
00130 Helsinki

Vaikka toimistoni sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingissä, palvelen asiakkaitani ympäri Suomen.

Tapaamiset onnistuvat ajanvarauksella Helsingissä (Erottajankatu 15-17) sekä Porvoossa (paikka sovitaan erikseen).  Tapaamiset etänä sekä muualla Suomessa sovitaan erikseen.

Vahvin osaamisalueeni on riidanratkaisussa. Sopimusriidat ja vahingonkorvausoikeudelliset riitatilanteet leikkaavat läpi eri oikeudenalojen. Avustan asiakkaitani kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa, asunto- ja kiinteistökauppariidoissa, sekä hoidan myös työoikeuteen liittyviä asioita.

Rikosasioiden hoitamisessa asianomistajan avustaminen liittyy lähes aina vahingonkorvausten vaatimiseen. Pääpaino minulla onkin asianomistajan avustamisessa, vaikka myös vastaajan avustaminen onnistuu.

Tärkeä tavoite työssäni on olla joustava ja tehdä työtäni asiakkaan tarpeista käsin. Siksi edellytys onnistuneelle asian hoidolle on luottamus ja joustavuus päämiehen ja avustajan välillä. Teen työtäni joustavasti asiakkaan aikataulujen mukaan. Ymmärrän sen, että asiakkaan voi olla joskus kovin vaikea päivisin muun ohella hoitaa asioitaan. Siksi minut saa kiinni tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kynnys ei saa olla liian korkea, sillä mitä varhaisemmassa vaiheessa lakiapuun turvautuu sitä parempaan lopputulokseen, on mahdollista päästä.

Palvelut

Yksityisille 

 

Erityisosaamiseeni lukeutuvat siviiliriidat. Vahvaa osaamista minulta löytyy sopimusoikeuden, kuluttajansuojaoikeuden vahingonkorvausoikeuden, asunto- ja kiinteistökauppariidoista. Näihin liittyviä toimeksiantoja olen hoitanut lukuisia.

Osaamisalueeseeni kuuluvat myös lapsi- ja perheoikeudelliset asiat, joissa pääpaino on lasten huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyvissä asioissa. 

Yrityksille

Hoidan pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten asioita. Usein kysymys on erilaisista urakka- tai sopimusriidoista tai juridisesta konsultaatiosta.   

Ensimmäinen yhteydenotto on maksuton. Tapaaminen on maksuton, mikäli se ei johda toimeksiantoon.

Hinnoittelu

Oikeusturvavakuutus. Kotivakuutuksen yhteydessä oleva oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikulusi vakuutusehtojen mukaan. 

Oikeusapu. Mikäli oikeusturvavakuutusta ei ole, voit olla oikeutettu oikeusapuun. Tällöin kulusi korvataan joko kokonaan tai osittain valtion varoista.

Palkkio perustuu aikaveloitukseen tai sopimuksen mukaan kiinteään hintaan. Tuntiveloitus yksityishenkilölle on 200 – 240 €/h + alv. 24%.

Ostin sijoitusasunnon sekä autopaikan talon rakennusvaiheessa. Rakennuksen valmistuttua huomasin, että asunnossa sekä autopaikassa oli virheitä. Hankala tilanne ja perusta mehevälle riidalle. Sain hyvää lainopillista neuvontaa Johannalta, ja hän myös hoiti neuvottelut rakentajan suuntaan. Erinomaisen yhteistyön tuloksena sekä Johannan neuvottelutaitojen ansiosta sain asuntokauppariidan sovittua ennen oikeustaistelun alkua. Voin lämpimästi suositella Johannaa perusteellisena lakimiehenä, joka pitää asiakkaansa puolta ihan viimeiseen asti.”

Heli L.

Ystävällinen ja empaattinen Johanna Majava on ammattitaitoisesti ja tehokkaasti auttanut minua ja perhettäni eri asioissa.

Johannaan on aina voinut turvautua ja hän on toiminut määrätietoisesti kohti hyvää loppuratkaisua ystävällisesti ja meitä tukien.”

G.G.

Johanna hoiti avioeroni; omaisuuden jakamisen sekä elatusapuasiat todella ammattitaitoisesti riitaisassa erossa. Johannalla on upea kyky löytää loogisuus monimutkaisistakin asioista ja kommunikoida lakitekstit ymmärrettävässä muodossa. Johannalla on myös uskomattoman hyvät sosiaaliset kyvyt toimia myös yritystahojen kanssa tarpeen vaatiessa. Ystävällinen ja varma ohjaus toi rauhaa kovin myrskyisään tilanteeseen. Saimme neuvoteltua kaikki todella hyvin loppuun asti ilman tuomarin apua. Voin suositella 100%”

Saija P.

Mitä asiakkaani sanovat minusta

banneri copy.jpg

LAKIMAJAVA

Ratkaisukeskeisesti asiakkaan etua vaalien.

bottom of page